خرید
۵,۰۰۰ تومان

جزوه مدیریت اسناد و گزارش نویسی مالی ؛ استاد احمدی