قوانین و مقررات

کلیه فعالیت های این سایت مطابق قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران بوده و درج و انتشار هرگونه نوشته و محتوایی که مغایر آن باشد ممنوع است و درصورت مشاهده بدون اجازه کاربر حذف می گردد و هر گونه عواقب ناشی از انتشار و حذف محتوا به عهده کاربر می باشد.

فهرست مصادیق محتوای مجرمانه موضوع ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه ای